Tải Game - Thiên Long Tình Kiếm
  1. Bạn hãy download bản Full theo đường link dưới. (1 file duy nhất).
  2. Copy vào ổ D hoặc E.
  3. Tiến hành cài đặt bằng cách click vào file Client vừa download về.
  4. Sau khi cài đặt xong sẽ có 1 thư mục Client Thiên Long được tạo ra. Công việc cuối cùng là bạn click vào biểu tượng Laucher để vào game!

Link Download Game http://thienlong-tinhkiem.com/

Client Full. Dung lượng:(~1400mb).
Link download 1 - upfile
Link download 2 - Google.com
Link download 3 - Trực tiếp
Link download 4 - Fshare.vn

Lưu Ý : Xóa phần mềm Virus trước khi download hoặc giải nén game !

Lưu Ý : A e nào đã có Client 2.9 thì có thể download bản Patch bên trên rôi copy vào thư mục tlbb giải nén tại chỗ rồi ấn vào file Vao Game TL Tinh Kiem để vào game nhé!

Ảnh Minh Họa :